Praktjordmaur Lasius emarginatus er utbredt i Mellom- og Sør-Europa og er vanlig både åpen skogsmark og urbane områder. Arten er karakteristisk med den klart rødbrune fargen på mellomkroppen. Behåringen ligner den hos svar jordmaur L. niger.

Lasius emarginatus er en lite krevende art, men forekommer mest tallrik på solrike, steinete plasser i rasmark eller i områder med skrint jordsmonn. Den kan også etablere seg i murer og husvegger. Arten har utstående hår på antenneskaftene og bakleggene, slik som hos svart jordmaur. Kroppsfargen kan minne mer om den hos brun tremaur Lasius brunneus, men er mer rødlig enn brun. Hodet er tydelig smalere og med mer paralelle sider enn hos brun tremaur, som for øvrig ikke har utstående behåring på antenneskaft og legger. Arten er ennå ikke påvist i Norden, men det er ikke utenkelig at den kan dukke opp i Norge i framtida. 

Utbredelse

GBIF Taxon: Lasius emarginatus