Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 5 550
Limniske 1
Terrestriske 5 549
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2 250
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder