Slekten skyggemaur omfatter 84 arter som er utbredt på den nordlige halvkule, samt i nordvestlige deler av Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Sju arter er kjent fra Europa, hvorav en finnes i Norden (skyggemaur Stenamma debile). En nærstående art (S. westwoodi) finnes i Storbritannia og Belgia.

Slekten skyggemaur Stenamma karakteriseres av en lang og slank kroppsform og en svært lang petiole. Artene er knyttet til løvskog og har små kolonier i bakken eller i strølaget.