Kalkjordmaur Lasius paralienus er nærstående til sandjordmaur L. psammophilus, men er tettere behåret. Arten er knyttet til kalkrike, tørre områder og er i Norden kun funnet på Öland og Gotland.

Kalkjordmaur Lasius paralienus er relativt nylig skilt ut fra snau jordmaur L. alienus og sandjordmaur L. psammophilus (Seifert 1991). Kalkjordmaur er den tettest behårete av de tre artene, noe som er lettest å se på munnskjoldet som er nesten like tett behåret som hos svart jordmaur L. niger. Kroppsfargen er mørkere enn sandjordmaur, men kalkjordmaur er lett å skille fra de svarte Lasius-artene på at den mangler utstående hår på antenneskaft og legger. Det kan ikke helt utelukkes at kalkjordmaur ikke finnes i Norge, selv om det er lite trolig. På Sandø i Vestfold (Tjøme) er det funnet noen kolonier av sandjordmaur som er påfallende mørke og med ganske tett behåring. Disse har imidlertid vist seg å ikke være artsforskjellige fra normale sandjordmaur.

Utbredelse

GBIF Taxon: Lasius paralienus