Sørlig heimaur Formica bruni er en nylig beskrevet art med ufullstendig kjent utbredelse i Europa, men er knyttet til varme og tørre engtyper. Den har hårete øyne, men ellers lite utpreget utstående kroppsbehåring. Den er vanskelig å skille fra nærstående arter.

Formica bruni har sammen med håret heimaur F. exsecta og taigaheimaur F. fennica, utstående hår på øynene. Bakkroppen har utstående hår langs bakkanten av kun fjerde og femte ledd i likhet med taigaheimaur. Den nedliggende behåringen på hode og bakkropp er imidlertid tydelig tettere enn hos taigaheimaur. Av og til kan øyenhårene være vanskelige å se eller mangler, og arten kan da lett forveksles med matt heimaur F. foreli som finnes i samme naturtype. Sørlig heimaur har imidlertid noen nedliggende børstehår fremst på munnskjoldet som rekker utover munnskjoldets framkant i motsetning til hos matt heimaur. Arten er hittil kun påvist noen får steder i Sør-Sverige i Norden, men det er ikke utenkelig at den også kan dukke opp i Norge.

Utbredelse

GBIF Taxon: Formica bruni