Slekten sandmaur omfatter hittil nærmere 570 beskrevne arter som hovedsakelig er utbredt i tropiske og subtropiske områder. De fleste artene finnes på det afrikanske kontinent. Nærmere 30 arter er hjemmehørende i Europa, men kun en art finnes i Norden og Norge.

Sandmaur Tetramorium er små raske maur med stort hode og kraftige avrundete skuldre på mellomkroppen. Artene er varmekjære og danner store samfunn nede i bakken gjerne blant gressrøtter på tørr sandjord. I Norge finnes kun arten mørk sandmaur Tetramorium caespitum. Slekten er svært vanskelig taksonomisk, og mange artsgrupper må revideres. Tetramorium caespitum - komplekset er nylig revidert ved hjelp av integrativ taksonomi, dvs.bruk av kombinasjon av flere tradisjonelle og molekylære metoder (Wagner et al. 2017).