Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4 978
Limniske 1
Terrestriske 4 977
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2 190
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder