Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4,978
Limniske 1
Terrestriske 4,977
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2,190
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder