Duftmaur er en middels stor underfamile av maur med 28 slekter og i overkant av 700 arter på verdensbasis. Gruppen dominerer i tropiske og substropiske strøk. I Nord- og Mellom-Europa finnes ca. 10 arter, hvorav noen er synantrope, dvs. lever sammen med mennesker. I Norge finnes kun en frittlevende art i tillegg til flere synantrope arter.

Duftmaur Dolichoderinae omfatter fem slekter i Nord-Europa (Bothriomyrmex, Dolichoderus, Linepithema, Tapinoma og Technomyrmex). De tre sistnevnte slektene inneholder hovedsakelig synantrope arter hos oss. Av disse er argentinamaur Linepithema humlie en beryktet fremmed art som av og til er funnet innført også i Norge. I tillegg er tre arter Tapinoma funnet innført i Norge (T. nigerrimum, T. melanocephalum, samt en ubestemt art i slekta).

Duftmaur ligner bitemaur Formicinae og mangler i likhet med disse stikkebrodd. Ulike avstøtende duftstoffer kan imidlertid avgis fra en kjertel knyttet til bakkroppsmunningen. De har ofte lange bein og nokså blank kropp og en liten petiole. Duftmaur har fire synlige bakkroppsledd hos hunner og fem hos hanner. Munnskjoldet er stort og pannetriangel mangler. Puppen er frittliggende uten kokong.