Det finnes to arter i denne slekta og én av disse vokser i Europa og Norge. Skrukkemosene ligner på flettemosene Hypnum spp., men er tydelig mer flattrykte og stengelen har en velutviklet hyalodermis, dvs. tynnveggete celler som ytterste cellelag rundt stengelen. Artene vokser i fuktige miljøer.