Blank biegullveps er en sjelden art som kun er påvist på et fåtall plasser i varme skogkanter på Østlandet. Den er aktiv om våren i mai og parasitterer murerbier OsmiaChrysura-artene er enkle å kjenne igjen på at de mangler tenner på siste ryggledd. Bakkroppens punktering hos Chrysura radians er grovere og mindre tettsittende enn hos Chrysura hirsuta.

Forvekslingsarter

Blank biegullveps Chrysura radians kan forveksles med håret biegullveps Chrysura hirsuta. Bakkroppens punktering hos Chrysura radians er grovere og mindre tettsittende enn hos Chrysura hirsuta.

Vertsarter

Blank biegullveps parasitterer murerbier Osmia.

For more information, please see the English species page