Smalkjevegullveps er en vanlig art i skogsområder, og den er trolig er utbredt over hele landet. Vertsarten ser ut til å være murervepsen Ancistrocerus trifasciatus. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men det beste kjennetegnet ser ut til å være at hunnens mandibler er svært tynne sett fra siden. Den har svakere og tettere punktur på T2 enn den hos Chrysis impressa.

Forvekslingsarter

Smalkjevegullveps er vanskelig å skille fra nærstående arter, men det beste kjennetegnet ser ut til å være at hunnens mandibler er svært tynne sett fra siden. Den har svakere og tettere punktur på T2 enn tilsvarende punktur hos Chrysis impressa.

Vertsart

Vertsarten ser ut til å være murervepsen Ancistrocerus trifasciatus.

For more information, please see the English species page