Omalus puncticollis har tidligere vært ansett som synonym til Omalus aeneus, men resultater fra DNA-strekkoding indikerer at dette er en god art. Den er relativt vanlig på Østlandet i busk og kratt i varme skråninger med mye død ved. Verter er ulike arter av små vedlevende graveveps, sannsynligvis av slekten Passaloecus. Arten skilles fra Omalus aeneus på at thorax er kraftigere punktuert. Kan være vanskelig å skille fra former av Omalus aeneus med små punkter på thorax, men hos Omalus puncticollis er disse punktene hårbærende.

For more information, please see the English species page