Hagegullveps er en av våre vanligste gullvepser, som også er vanlig i tettbygde strøk. Den er ofte å finne på husvegger, trestammer og liknende. Arten parasitterer på murervepsen hagevedveps Symmorphus bifasciatus og er trolig utbredt over hele landet. Den skilles fra nærstående arter på liten kroppsstørrelse, svak punktering på T2 og smal kroppsform.

Vertsart

Hagegullveps er parasitt på murervepsen hagevedveps Symmorphus bifasciatus.

Vimeo video: Chrysis angustula

Film av hagegullveps Chrysis angustula fra Kjørsvikbugen, Aure i Møre og Romsdal. 

For more information, please see the English species page