Dette er den vanligste arten i Elampus-slekta. Den finnes gjerne på tørre sandområder i juni. Verten er trolig graveveps i slekten Mimesa. Besøker ofte blomster. Arten skilles fra de andre artene i slekten på lamellen på siste ryggledd, som er hesteskoformet og sett fra siden med en dyp kløft. Utbredt i hele Sør-Norge, men ikke påvist i Trøndelag.

For more information, please see the English species page