Lundgullveps er en sjelden art som kun er påvist et fåtall ganger på Østlandet. Vertsart er murervepsen kystvedveps Symmorphus gracilis. Arten minner om hagegullveps Chrysis angustula, men har grovere punktur på bakkroppen.

Forvekslingsart

Lundgullveps minner om hagegullveps Chrysis angustula, men har grovere punktur på bakkroppen.

Vertsart

Lundgullveps parasitterer murervepsen kystvedveps Symmorphus gracilis.

For more information, please see the English species page