En relativt vanlig, men ofte fåtallig art, som lever parasittisk på planteveps i busker, kratt og ulik engvegetasjon. Slekten er umiskjennelig på både fargene og kroppsbygningen. Cleptes semiauratus skilles fra de nærstående Cleptes nitidulus og Cleptes semicyaneus på den punkterte furen langs basis av pronotum.

For more information, please see the English species page