Krattgullveps er en relativt vanlig, men ofte fåtallig art, som lever parasittisk på plantevepser i busker, kratt og ulik engvegetasjon. Slekten er umiskjennelig på både fargene og kroppsbygningen. Cleptes semiauratus skilles fra de nærstående Cleptes nitidulus og Cleptes semicyaneus på den punkterte furen langs basis av pronotum.

Forvekslingsarter

Cleptes semiauratus skilles fra de nærstående Cleptes nitidulus og Cleptes semicyaneus på den punkterte furen langs basis av pronotum. Cleptes nitidulus er ikke funnet i Norge.

For more information, please see the English species page