Kongegullveps er en nokså vanlig art både i skog og sandområder i hele Sør-Norge. Vertsarten er murervepsen Ancistrocerus oviventris. Arten er relativt enkel å artsbestemme gjennom den tett punkterte bakkroppen kombinert med bredt pronotum.

Vertsart

Vertsart er murervepsen Ancistrocerus oviventris.

For more information, please see the English species page