Håret biegullveps er en relativt vanlig art på lokaliteter med murerbier i skog og langs kysten på Østlandet. Den er aktiv om våren (mai) og parasitterer på flere ulike arter av murerbier Osmia. Den er enkel å kjenne igjen på at den mangler tenner på siste ryggledd, som også er forsynt med sorte utstående hår. Bakkroppens punktering er tettere enn hos Chrysura radians.

Forvekslingsarter

Håret biegullveps Chrysura hirsuta kan forveksles med blank biegullveps Chrysura radians. Bakkroppens punktering er tettere enn hos Chrysura radians.

Vertsarter

Håret biegullveps parasitterer på flere ulike arter av murerbier Osmia.

For more information, please see the English species page