Sekstanngullveps er en meget sjelden og karakteristisk art. Det er kun noen spredte funn av arten på Østlandet i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Discoelius zonalis. Arten er enkel å kjenne igjen på unike fargekombinasjoner av blått og grønt og at den har seks tenner på siste ryggledd.

Vertsart

Sekstanngullveps sin vertsart i Norge er trolig murervepsen skogbladskjærerveps Discoelius zonalis

For more information, please see the English species page