Rhizocarpon simillimum er beskrevet fra Italia, og er i Norden lite samlet og dårlig forstått.

Morfologi

Thallus er areolert og blir opp til 5 cm i diameter. Hypothallus er godt utviklet og det er svart. Areolene blir opp til 0,6 mm i diameter, mørkebrune, vanligvis med et lyst grått anstrøk og matte. Areolene er sammenstilte eller spredtstilte, runde til kantete, flate til svakt konvekse. Margen blir mørk fiolett med KI (KI+ mørk fiolett).

Apotheciene er opp til 0,8 mm i diameter, svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er runde til kantete, flate til svakt konvekse og med en vedvarende eller forsvinnende kant. Excipulumet er brunsvart og det kan enten ikke reagere med tilførsel av K eller bli svakt rødlig (excipulum K– eller K+ svakt rødt). Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke med tilførsel av K (K–). Hymeniet er fargeløst eller svakt brunt. Epihymeniet er brunsvart, og reagerer ikke med tilførsel av K, eller kan bli svakt rødt (epihymenium K– eller K+ svakt rødt). Det er ingen krystaller eller gryn i apotheciet. Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er 1-septerte, mørkebrune og måler 14–18 × 7–9 µm.

Kjemi

Arten inneholder stictinsyre og gyrophorsyre, eller ingen lavsubstanser. Fargereaksjoner: Margen blir enten oransje, gul og rød med tilførsel av henholdsvis PD, K og C, eller den reagerer ikke med tilførsel av noen av de tre kjemikaliene (marg PD+ oransje, K+ gul, C+ rød eller PD–, K–, C–).

Habitat

Arten vokser på kalkskifer. Den er svært sjelden eller oversett.

Kommentar

Arten er dårlig forstått i Norden. Beskrivelsen er basert på svensk og italiensk materiale. Det eneste publiserte norske eksemplaret ble ødelagt under krigen, og en mulig dublett fra samme innsamling er en art av bønnelav (Buellia). Noen få nyere norske innsamlinger antas å representere R. simillimum, men arten trenger nærmere studier. Arten er karakterisert ved å ha små, brune areoler med marg som reagerer mørkt fiolett med KI, og relativt små, mørkt brune ascosporer. Den kan forveksles med mørk kartlav (R. polycarpum) og havkartlav (R. richardii), men de har vedvarende fargeløse ascosporer, og med brunsvart kartlav (R. badioatrum) og dens slektinger, men disse har ingen KI-reaksjon i margen og større ascosporer.

Forvekslingsarter