Doggkartlav er den eneste kartlaven med kraftig pruinøs (dogget) apothecieskive. Karakteren er imidlertid ikke alltid godt utviklet, og arten kan da lett forveksles eller overses. Den er sjelden samlet i Norge, og er kanskje begrenset til relativt kalkrike bergarter i fjellet.

Morfologi

Thallus er areolert, og blir opp til 5 cm i diameter. Hypothallus er utydelig. Areolene blir opp til 1,5 (–2) mm i diameter, er lysegrå eller svakt brunlig grå og matte. Areolene er sammenstilte, kantete, flate til svakt konvekse, glatte og tykke. Margen reagerer ikke med KI (KI–).

Apotheciene blir opp til 1,5 mm i diameter, svarte og ofte med en hvit-pruinøs skive. Apotheciene er hovedsakelig runde, flate til svakt konvekse og med en vedvarende og vanligvis ikke-pruinøs kant. Excipulumet er brunsvart i randen, lysere brunt i indre del, mangler krystaller og blir rødt når K tilføres (K+ rødt). Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst. Epihymeniet er mørkebrunt og inneholder ofte krystaller som ikke løses i K. Epihymeniet blir rødt når K tilføres (K+ rødt). Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er submuriforme, vedvarende fargeløse eller blir svakt brune etter hvert og måler 20–40 × 12–22 µm.

Kjemi

Arten inneholder ingen lavsubstanser.

Habitat

Doggkartlav vokser på stein i fjellet. Den er sjelden samlet.

Kommentar

Den pruinøse apothecieskiven er diagnostisk, men karakteren er ikke alltid utviklet.

Forvekslingsarter