Rhizocarpon subpostumum er en lite samlet og dårlig forstått art i Norge.

Morfologi

Thallus er oppsprukket til areolert, blir opp til 5 cm i diameter og tynt. Hypothallus er utydelig. Areolene er opptil 0,5 mm i diameter, lyst grå og matte. Areolene er kantete til uregelmessige. Margen reagerer ikke når KI tilføres (KI–).

Apotheciene er opp til 0,5 mm i diameter, svarte og ikke-pruinøse. Apotheciene er runde til kantete, flate og med en tydelig kant. Excipulumet er rødbrunt i randen, lysere i indre del, inneholder ikke krystaller, og blir rødt når K tilføres (excipulum K+ rødt). Hypotheciet er mellombrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst og inneholder krystaller som løses i K. Epihymeniet er olivenbrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er 3-septerte til submuriforme, vedvarende fargeløse og måler 17–25 × 9–13 µm. 

Kjemi

Arten inneholder stictinsyre. Fargereaksjoner: Margen blir orange og gul når henholdsvis PD og K tilføres, og reagerer ikke når C tilføres (marg PD+ orange, K+ gul, C–).

Habitat

Rhizocarpon subpostumum vokser på silikatberg i lavlandet. Den er i Norge bare kjent fra et par lokaliteter, og er ikke samlet her i landet på mer enn hundre år.

Kommentar

Dette er en dårlig forstått art i Norge.

Forvekslingsarter

Selv om den er dårlig forstått, er det ingen åpenbare forvekslingsarter.