Rhizocarpon anaperum er en lite kjent art som må studeres nærmere. Den er beskrevet fra Finland og er ellers kjent fra spredte funn i Nordvest-Europa og Nord-Amerika. Det norske materialet er med noe tvil bestemt til arten.

Morfologi

Thallus er areolert og blir opptil 5 cm i diameter. Hypothallus er tynt, svart og delvis manglende. Areolene er dårlig utviklet, flate eller svakt konvekse og danner en tynn, grynet og sammenhengende skorpe. Areolene er blekt brune eller blekt grå, matte og ikke pruinøse. Margen reagerer ikke når KI tilføres (KI–).

Apotheciene er opp til 0,5 mm i diameter, svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er runde, flate til svakt konvekse og med en vedvarende kant. Excipulumet er mørkt olivenbrunt i randen, blekt til fargeløst i indre del og inneholder spredte krystaller som løses i K. Excipulumet reagerer ikke når K tilføres (K–). Hypotheciet er middels brunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst og inneholder ingen krystaller. Epihymeniet er olivenbrunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er eumuriforme, vedvarende fargeløse og måler 31–39 × 14–17 µm.

Kjemi

Arten inneholder ingen lavsubstanser.

Habitat

Rhizocarpon anaperum vokser på silikatstein.

Kommentar

Arten er dårlig kjent, men er hovedsakelig karakterisert ved fargeløse, eumuriforme ascosporer, små apothecier og et tynt, grynet thallus.

Forvekslingsarter