Fargereaksjoner

K: 10 % kalilut (KOH) i vann
C: Hypoklorittløsning i vann, feks vanlig "Klorin".
KC: Først K i noen sekunder, så C (se over).
PD: Parafenylendiamin løst i etanol
I: En løsning av jod og kaliumjodid i vann eller svak melkesyre
KI:  Først K i noen sekunder, så I (se over).
UV: Fluorescens i kortbølget UV-lys (254 nm).

Se også avsnittet "Lavsyrer" her.