Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4 980
Limniske 22
Terrestriske 4 925
Marine 33
Antatt antall uoppdagede arter 2 410
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder