Rhizocarpon expallescens er en lite samlet art, men trolig oversett fordi den ligner andre vanligere arter som f. eks. kalkkartlav og Porpidia speirea. Ved mikroskopisk og kjemisk undersøkelse er den imidlertid lett å bestemme.

Morfologi

Thallus er oppsprukket til areolert og blir opptil 5 cm i diameter. Hypothallus er vanligvis tydelig, og er svart. Areolene er opptil 0,5 mm i diameter, gråhvite til mellomgrå og matte. Areolene er sammenstilte eller spredte, mer eller mindre kantete og flate. Margen reagerer ikke med KI (KI–).

Apotheciene er opptil 1 mm i diameter, svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er runde, vedvarende mer eller mindre flate eller blir moderat konvekse og med smal kant. Excipulumet er brunsvart i randen, lysere brunt i indre del og reagerer ikke når K tilføres (excipulum K–). Hypotheciet er brunt og reagerer ikke når K tilføres (K–). Hymeniet er fargeløst. Epihymeniet er klart grønt til grønnsvart og reagerer ikke når K tilføres (epihymenium K–). Arten har parafyser med skarpt avgrenset, grønn pigmentkappe i apikalcellen. Det er ingen krystaller eller gryn i apotheciet. Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er 1-septerte, vedvarende fargeløse og måler 14–17 × 6-9 µm.

Kjemi

Arten inneholder ingen lavsubstanser.

Habitat

Rhizocarpon expallescens vokser på krystallinsk skifer.

Kommentar

Arten er sjeldent samlet. Den er morfologisk lik R. caeruleoalbum og skiller seg hovedsakelig fra denne i fraværet av stictinsyre.

Forvekslingsarter