Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,805
Limniske 0
Terrestriske 1,805
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 572
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder