Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4,934
Limniske 22
Terrestriske 4,879
Marine 33
Antatt antall uoppdagede arter 2,315
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder