Ordforklaringer

Amyloid – hvis en lav er amyloid (i medulla), er det en blå/fiolett reaksjon etter tilsetting av en dråpe jod.

Apothecium – fruktlegeme hos mange ascomyceter (og derfor de fleste lav, siden 99 % av alle lav er ascomyceter).

Areole – en del av thallus som inneholder både soppvev og algeceller (se bilde). Det ytre laget kalles cortex (bark). Det indre laget kalles medulla (marg).

Ascospore – seksuelle sporer hos ascomyceter.

Ascus – sporeproduserende celle i hymenium.

C – kalsiumhypokloritt, brukt til spot-tester for å påvise lavsyrer.

Cortex – ytre lag av en areole, består kun av soppvev. Algene befinner seg ofte like under cortex.

Epihymenium/epithecium – øverste lag av hymenium. Kan inneholde pigmenter og/eller krystaller.

Excipulum – det ytre laget av apotheciet.

Halo – gelatinøst lag som omgir ascosporer i Rhizocarpon. Også kalt perispore.

Hymenium – det sporeproduserende cellelaget i et apothecium. Består av sterile parafyser og fertile, sporeproduserende asci (entall: ascus).

Hypothallus – en steril matte av soppvev som vokser under thallus, nærmest substratet. Viktig karakter for Rhizocarpon, fordi areolene og fruktlegemene stammer fra hypothallus, men finnes også hos mange andre skorpelav.

Hypothecium – laget under hymenium i et apothecium.

Jod – brukes til å oppdage amyloiditet i lav.

K – kaliumhydroksid, 10 %, brukt til spot-tester for å påvise lavsyrer.

Medulla – indre lag av en areole, under cortex og algesjikt.

Parafyse – sterile beskyttende/støttende celletråder i hymenium.

Pd – para-fenylendiamin, brukt til spot-tester for å påvise lavsyrer. Kreftfremkallende, bruk forsiktig!

Perispore – gelatinøst lag som omgir ascosporer i bl.a. Rhizocarpon. Også kalt halo.

Saxicolous – bokstavelig talt "steinbeboer", som betyr at laven lever på steinsubstrater.

Septum – skillevegg i en spore, viktig karakter i Rhizocarpon.

Skorpelav – en vekstform, betyr at laven vokser tett festet til et substrat, uten underbark og festetråder.

Thallus – "kroppen" til laven, består av soppvev og algeceller.

TLC – tynnsjiktkromatografi, en metode for å påvise sekundære metabolitter i lav.