Rhizocarpon caeruleoalbum er en kritthvit art på kalkrik stein som i Norge bare er kjent fra noen få funn i Nord-Norge. Den er antagelig mye oversett da den er morfologisk svært lik langt vanligere arter i samme habitat, særlig kalkkartlav R. umbilicatum, snøkartlav R. chioneum og Porpidia speirea. Ved mikroskopisk og kjemisk undersøkelse er den imidlertid lett å bestemme.

Morfologi

Thallus er areolert eller oppsprukket til delvis sammenhengende og blir opptil 5 cm i diameter. Hypothallus er dårlig utviklet eller fraværende, svart, og hvit-pruinøst. Areolene er opp til 1,5 mm i diameter, rent hvite til gråhvite, matte og pruinøse. Areolene er hovedsakelig kantete, flate til svakt konvekse. Margen reagerer ikke med KI (KI–).

Apotheciene er opptil 1,5 mm i diameter og svarte. Apotheciene er hovedsakelig runde, flate til svakt konvekse, med en tykk, vedvarende og vanligvis tydelig pruinøs kant og med en ikke-pruinøs eller mer sjelden svakt pruinøs skive. Excipulumet er mørkt grønnbrunt i randen, innvendig lysebrunt til fargeløst, inneholder krystaller som delvis løses i K og excipulumet reagerer gult når K tilføres (excipulum K+ gult). Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (hypthecium K–). Hymeniet er fargeløst. Epihymeniet er olivengrønt og inneholder krystaller som løses i K. Epihymeniet blir klarere grønt når K tilføres og krystallene blir gule (epihymenium K– krystaller K+ gule). Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er 1-septerte, vedvarende fargeløse eller blir etter hvert svakt grønne og måler 16–20 × 8–10 µm

Kjemi

Arten inneholder stictinsyre. Fargereaksjoner: Margen blir orange og gul når henholdsvis PD og K tilføres, og den reagerer ikke med C (marg PD+ orange, K+ gul, C–).

Habitat

Rhizocarpon caeruleoalbum vokser på kalkrikt berg.

Kommentar

Rhizocarpon caeruleoalbum er bare kjent fra noen få lokaliteter. Den skiller seg fra snøkartlav R. chioneum hovedsakelig ved fargen på epihymeniet, størrelsen på ascosporene og størrelsen på thallus og fra kalkkartlav R. umbilicatum i antall rom og størrelsen på ascosporene. Den skiller seg fra de lite samlede og dårligere forståtte R. expallescens hovedsakelig ved kjemien og R. glaucescens hovedsakelig ved fargen på epihymeniet, størrelsen på ascosporene og ved kjemien.

Forvekslingsarter