Rhizocarpon subgeminatum hører til gruppen med arter med redusert antall sporer i ascus. Hos denne, og dens nære slekting R. suomiense, forblir sporene fargeløse, mens de hos de andre få-sporete artene blir tidlig mørkt brune. Arten er kjent fra spredte funn i Sør-Norge og er trolig mye oversett.

Morfologi

Thallus er areolert og blir opp til 10 cm i diameter. Hypothallus er godt utviklet og det er svart. Areolene blir opp til 1 mm i diameter, mørkt brune til mørkt grå og matte. Areolene er spredtstilte til sammenstilte, kantete til delvis runde og flate til noe konvekse. Margen reagerer ikke med KI (KI–).

Apotheciene blir opp til 1 mm i diameter, de er svarte og ikke pruinøse. Apoheciene er mer eller mindre runde, flate til svakt konvekse og med en vedvarende kant. Excipulumet er brunsvart i randen, lysere brun til fargeløs i indre del og inneholder krystaller som løses i K. Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke med tilførsel av K (K–). Hymeniet er fargeløst eller svakt grønnlig. Epihymeniet er olivengrønt til rødbrunt, inneholder ikke krystaller og reagerer ikke med tilførsel av K, men blir klarere grønt eller det kan bli rødlig (epihymenium K– til K+ rødt). Det er 1 eller 2 (–4) ascosporer i hver ascus. Sporene er eumuriforme, vedvarende fargeløse eller etter hvert svakt grønnlige og de måler 30–50 × 20–28 µm.

Kjemi

Arten inneholder barbatinsyre eller ingen lavsubstanser. Fargereaksjoner: Margen reagerer ikke med tilførsel av PD, K eller C (marg PD–, K–, C–).

Habitat

Arten vokser på silikatberg, både i lavlandet og i fjellet.

Kommentar

Arten ligner mest på R. suomiense, men den arten har mer konvekse til halvkuleformete, renere grå areoler og inneholder norstictinsyre, og reagerer rødt med tilførsel av K (K+ rød). Den kan også forveksles med R. geminatum, men den arten har sporer som blir tidlig mørkt grønnbrune.

Forvekslingsarter