Rhizocarpon rubescens er en karakteristisk art med sine sterkt muriforme, fargeløse sporer og gråbrune areoler som inneholder norstictinsyre. Allikevel er den kjent fra svært få norske funn, og er sannsynligvis oversett hos oss.

Morfologi

Thallus er areolert og blir opptil 5 cm i diameter. Hypothallus er utydelig og svart. Areolene er opptil 0,5 mm i diameter, mellomgrå til lyst brune og matte. Areolene er sammenstilte, runde til kantete og moderat til sterkt konvekse eller vorteformete. Margen reagerer ikke når KI tilføres (KI–).

Apotheciene er opptil 0,8 mm i diameter, svarte og ikke pruinøse. Apotheciene er runde, vedvarende flate til svakt konvekse og med en vedvarende kant. Excipulumet er brunsvart i randen, lysere i indre del og inneholder krystaller som løses i K. Pigmentet i excipulumet reagerer ikke når K tilføres (K–). Hypotheciet er mørkebrunt og reagerer ikke når K tilføres (hypothecium K–). Hymeniet er fargeløst og inneholder krystaller som løses i K. Epihymeniet er mellombrunt og reagerer ikke når K tilføres (epihymenium K–). Det er 8 ascosporer i hver ascus. Sporene er eumuriforme, vedvarende fargeløse og måler 24–32 × 10–14 µm. 

Kjemi

Arten inneholder norstictinsyre. Fargereaksjoner: Margen blir henholdsvis gul og rød når PD og K tilføres, og reagerer ikke når C tilføres (marg PD+ gul, K+ rød, C–).

Habitat

Rhizocarpon rubescens vokser på silikatberg. Arten er svært sjeldent samlet i Norge.

Kommentar

De fargeløse, muriforme ascosporene, 8 i hver ascus, og norstictinsyren i margen (K+ rød) er diagnostisk.

Forvekslingsarter

Arten har ingen åpenbare forvekslingsarter.