: Araneidae. : Linyphiidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Hjulspinnerne lager det som de fleste anser som klassiske edderkoppnett. Det finnes mer enn 30 arter av denne familien i Norge.

Araneidae Clerck, 1757
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Familien med mattevevere og dvergedderkopper er den mest artsrike edderkoppfamilien i landet, med nesten 300 arter.

Linyphiidae Blackwall, 1859
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum