: Liocranidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Nattjegeredderkopper er en liten familie og som navnet antyder er de aktive jegere om natten.

Liocranidae Simon, 1897
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum