: Clubionidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

I Norge har sekkeedderkoppene kun én slekt. Denne består av nærmere 20 arter, som alle er veldig like. 

Clubionidae Wagner, 1887
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum