: Theridiosomatidae.
  • Creative Commons Attribution | Flickrbruker Phil

I Norge, og også i hele Europa, har vi kun én art i familien strålenettedderkopper.

Theridiosomatidae Simon, 1881
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum