: Oonopidae.

I Norge har vi kun én art i familien danseedderkopper.

Oonopidae Simon, 1890
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum