: Amaurobiidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Vinduedderkoppene er en liten familie der de fleste trives i menneskeskapte miljøer.

Amaurobiidae Thorell, 1870
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum