Tidligere gikk de fleste Chrysis-gullvepser under navnet Chrysis ignita eller ildveps. Nyere studier basert på DNA-strekkoding viser at ildgullveps, Chrysis ignita er en meget sjelden art i Norge, og den har trolig gått tilbake i nyere tid. Sikre eksemplarer kjenner vi kun fra Trondheim. Vert i Norge er trolig Ancistrocerus parietum. Arten står nærmest C. terminata, men har udelt pannekjøl.

Forvekslingsart

Ildgullveps står nærmest tregullveps Chrysis terminata, men ildgullveps har udelt pannekjøl.

Vertsart

Ildgullveps sin vert i Norge er trolig flekket murerveps Ancistrocerus parietum.

For more information, please see the English species page