Omalus aeneus s. l.* er en relativt vanlig art i hele Sør-Norge i busk og kratt i varme skråninger med mye død ved. Basert på DNA-strekkoding, ser denne ut til å bestå av fem atskilte arter i Norden. Tre av disse er påvist i Norge. Det ser ut til å være morfologiske forskjeller på de tre formene, som går på ulikheter i punktur på thorax og utforming av propodeum-tannen. Artskomplekset må derfor revideres. Sannsynligvis har de ulike artene preferanser blant vertsartene som er oppgitt. Dette er vedlevende graveveps i slektene Passaloecus, Pemphredon, Psenulus.

*s. l. står for sensu latu og er en vanlig betegnelse for artsnavnet i vid forstand. Dette er et kompleks som består av flere ubeskrevne arter og bør derfor foreløpig betegnes slik.

For more information, please see the English species page