Liten sandgullveps er på langt nær så vanlig som stor sandgullveps Hedychrum nobile, men er funnet på en rekke steder. Vertsarten er trolig løvsnutebillegraver Cerceris quadrifasciata. Arten besøker ofte blomster. Den skilles fra den nærstående stor sandgullveps H. nobile på at den er mindre, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.

Forvekslingsart

Liten sandgullveps skilles fra den nærstående stor sandgullveps H. nobile på at den er mindre, samt på unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.

Vertsart

For more information, please see the English species page