Kystgullveps er en  sjelden art som først i nyere tid har fått avklart sin artsstatus gjennom DNA-strekkoding. Publiserte norske funn fra før 2013 er feilbestemt, men det finnes flere sikkert bestemte eksemplarer fra kystområdene mellom Hvaler og Kristiansand. Dette er en mellomstor, nokså bred art med bredt pronotum og spisse propodeum-tenner. Vertsart er trolig murervepsen Ancistrocerus gazella. Fra utlandet er A. scoticus oppgitt som vert.

Vertsart

Trolig er vertsarten i Norge murervepsen Ancistrocerus gazella. Fra utlandet er Ancistrocerus scoticus oppgitt som vert.

For more information, please see the English species page