En relativt sjelden art som er funnet på noen lokaliteter på Østlandet i nyere tid. Vertsarter er trolig vedlevende graveveps i slekten Pemphredon. Arten er lett å forveksle med Pseudomalus auratus, men er gjennomgående større, har lengre antenner og har en mer trekantet innskjæring i bakkroppspissen.

For more information, please see the English species page