Veggullveps Chrysis parietis er en nylig beskrevet art som er nærstående til ildgullveps Chrysis ignita, og kan i praksis ikke skilles fra denne på morfologiske karakterer. Sikker artsbestemmelse krever derfor DNA-strekkoding. Arten er funnet en gang i Norge i Trondheim i 2010. Hos oss er verten trolig flekket murerveps Ancistrocerus parietum.

Forvekslingsart

Veggullveps er nærstående til ildgullveps Chrysis ignita, og kan i praksis ikke skilles fra denne på morfologiske karakterer. Sikker artsbestemmelse krever derfor DNA-strekkoding. 

Vertsart

I Norge er verten trolig flekket murerveps Ancistrocerus parietum.