Praktgullveps er en relativt liten art som er vanlig i tørre sandskrenter på hele Østlandet. Den parasitterer gravevepser i slekten Tachysphex. Praktgullveps har unike fargetegninger, med rødt også på thorax, noe som gjør at arten ikke kan forveksles med noen andre norske arter.

For more information, please see the English species page