Middarten Limnozetes rugosus som voksen (t.v.) og ung (t.h.) er allerede funnet i myr.

Midd er de mest tallrike og artsrike leddyrene i myr. De er representert av underorden Oribatida, som er nedbrytere, orden Mesostigmata, som er rovdyr, og orden Trombidiformes. Midd i myr er lite kjent, og dette prosjektet har ført til 39 nye arter av midd for Norge og ni nye for vitenskapen.

Prosjektet har fokusert på atlantiske høymyrer, ettersom dette er en naturtype som har mesteparten av sin utbredelse i Norge. Man regner med at noen middarter kan være spesialisert til å leve sammen med bare en eller noen få mosearter, og at derfor kan være et stort mangfold av middarter i ei myr som helhet.

Prosjektet har hatt som mål å samle inn og identifisere midd (Oribatida, Mesostigmata og Trombidiformes) assosiert med fem Sphagnum arter (S. austinii, S. beothuk, S. fuscum, S. medium og S. rubellum) i Atlantisk høymyr. Aktuelt materiale fra samlingen til UMB ble også studert. I tillegg ble andre virvelløse dyr studert: biller (Coleoptera), teger (Heteroptera), edderkopper (Araneae) og vannlevende mikrokrepsdyr. Prøvetakingen ble gjennomført sommeren 2020, 2021 og 2022 i seks myrer i Trøndelag (E Tindfjellet, Hitra og Høstedmyra), Vestland (Herlandsnesjane og Mongstad, Storemyra) og Nordland (N Kumra og Gimsøy). Det totale antallet prøver var 78 og de ble ekstrahert i laboratoriet med Berlese-trakter i 90% etanol. I noen myrer ble det brukt andre innsamlingsmetoder i tillegg: manuell innsamling, innsamling med nett, fallfeller og lysfaller. 

 

Resultater

Resultatet av prosjektet er:

1) 9 arter av midd nye for vitenskapen ble funnet (3 Oribatida og 1 Mesostigmata ble beskrevet med alle utviklingsstadier, arbeid med 5 Trombidiformes arter pågår),

2) 39 arter av midd nye for Norge ble funnet (20 Sarcoptiformes - 19 av disse er Oribatida, 12 Mesostigmata og 7 Trombidiformes).

3) Totalt 235 arter av midd ble funnet (151 Sarcoptiformes - 150 av disse er Oribatida, 62 Mesostigmata, 22 Trombidiformes), samt 88 arter av andre virvelløse dyr (mikrokrepsdyr, edderkopper, en pseudoskorpion, springhaler og insekter).

4) Alle, tidligere ukjente, utviklingsstadier av fem oribatid-arter har blitt beskrevet.

5) 802 objekter av 185 midd-arter ble laget i  referansesamlingen til Universitetsmuseet i Bergen.

6) Det ble oppnådd 1218 sekvenser av midd (med 145 identifiserte arter) og 146 sekvenser av andre leddyr (71 arter).

7) 17 artikler har blitt publisert, inkludert sjekkliste over alle midd gruppene for Svalbard.

8)  Kunnskap om midd har blitt formidlet ved forskjellige aktiviteter og undervisning til studenter og et bredere publikum.

Publikasjoner

Seniczak A, Niedbała W, Iturrondobeitia JC, Seniczak S, Roth S & Jordal BH (2021). Type of broadleaf forest matters most for ptyctimous mite communities (Acari, Oribatida) in Norway. Biodiversity and Conservation 30(11): 2929-2953.

Miko L (2021). Taxonomy of European Damaeidae IX. Contribution to the revision of the genus Belba von Heyden, 1826 (Acari, Oribatida). Systematic and Applied Acarology 26(8): 1575-1613. https://doi.org/10.11158/saa.26.8.13

Seniczak A & Seniczak S (2022). Systematic position of Fuscozetes setiger (Acari: Oribatida: Ceratozetidae) in the light of ontogenetic studies. Systematic and Applied Acarology 27(7): 1454-1474. https://doi.org/10.11158/saa.27.7.11

Seniczak A & Seniczak S (2022). Morphological ontogeny of Phauloppia nemoralis (Acari, Oribatida, Oribatulidae), with comments on Phauloppia Berlese. Zootaxa 5187(1): 69-94. https://doi.org/10.11646/ZOOTAXA.5187.1.7

Seniczak A, Seniczak S, Hassel K & Flatberg KI (2022). Morphological ontogeny of Platynothrus troendelagicus sp. nov.(Acari, Oribatida, Camisiidae) from Norway. Systematic and Applied Acarology 27(9): 1702-1722. 
https://doi.org/10.11158/saa.27.9.2

Seniczak A & Seniczak S (2022). Morphological ontogeny of Platynothrus coulsoni sp. nov.(Acari, Oribatida, Camisiidae) from Spitsbergen (Norway). Systematic and Applied Acarology 27(7): 1436-1453. 
https://doi.org/10.11158/saa.27.7.10 

Seniczak A & Seniczak S (2021). Morphological ontogeny of Limnozetes schatzi sp. nov.(Acari: Oribatida: Limnozetidae) from Norway. Systematic and Applied Acarology 26(10): 1974-1991. https://doi.org/10.11158/saa.26.10.10

Seniczak S, Seniczak A, Kaczmarek S, Marquardt T, Ondoño EF & Coulson SJ (2022). Morphological ontogeny and ecology of Platynothrus punctatus (Acari, Oribatida, Camisiidae), with comments on Platynothrus Berlese. Systematic and Applied Acarology 27(3): 551-580. https://doi.org/10.11158/saa.27.3.12

Seniczak A & Seniczak S (2021). Morphological ontogeny and ecology of Ceratozetes parvulus (Acari: Oribatida: Ceratozetidae). Zootaxa 5086(1): 111-134. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5086.1.9

Seniczak A, Seniczak S, Starý J, Kaczmarek S, Jordal BH, Kowalski J, Roth S, Djursvoll P & Bolger T (2021). High diversity of mites (Acari: Oribatida, Mesostigmata) supports the high conservation value of a broadleaf forest in Eastern Norway. Forests 12(8): 1098. https://doi.org/10.3390/f12081098

Seniczak A & Seniczak S (2020). Diversity of oribatid mites (Acari: Oribatida) in the Svalbard Archipelago: a historical overview. Zootaxa 4834(1). https://doi.org/10.11646/zootaxa.4834.1.3

Kaczmarek S, Marquardt T & Seniczak A (2021). A new species of Zercon (Parasitiformes: Mesostigmata) from Norway, with notes on sexual dimorphism in Zerconidae. Systematic and Applied Acarology 26(9): 1676-1702. https://doi.org/10.11158/saa.26.9.5

Seniczak A, Seniczak S, Graczyk R, Kaczmarek S, Jordal BH, Kowalski J, Djursvoll P, Roth S & Bolger T (2021). A Forest Pool as a Habitat Island for Mites in a Limestone Forest in Southern Norway. Diversity 13(11): 578.
https://doi.org/10.3390/d13110578

Seniczak A, Seniczak S, Schwarzfeld MD, Coulson SJ og Gwiazdowicz DJ (2020). Diversity and Distribution of Mites (Acari: Ixodida, Mesostigmata, Trombidiformes, Sarcoptiformes) in the Svalbard Archipelago. Diversity 12(9): 323. https://doi.org/10.3390/d1209032

Seniczak S., Seniczak A. (2023) Morphological ontogeny and ecology of a common peatland mite, Nanhermannia coronata (Acari, Oribatida, Nanhermanniidae). Animals, 13, 3590. https:// doi.org/10.3390/ani13223590

Mikalsen Kvifte G., Kaczmarek S., Marquardt T., Seniczak A. (2022) Linked seasonality between a phoretic mite and its moth fly host (Parasitiformes: Mesostigmata and Diptera: Psychodidae). Acarologia 62(4), 956-964. https://doi.org/10.24349/7gdm-suwv

Seniczak A., Seniczak S., Iturrondobeitia J.C., Marciniak M., Kaczmarek S., Mąkol J., Kaźmierski A., Zawal A., Schwarzfeld M.D., Flatberg K.I. (2022) Inclusion of juvenile stages improves diversity assessment and adds to our understanding of mite ecology – A case study from mires in Norway. Ecology and Evolution 12(12). https://doi.org/10.1002/ece3.9530

Seniczak S., Seniczak A., Jordal B.H. (2024) Morphological Ontogeny, Ecology, and Biogeography of Fuscozetes fuscipes (Acari, Oribatida, Ceratozetidae). Animals 2024, 14(4), 538; https://doi.org/10.3390/ani14040538