Skogshabitat ved Stryn på Vestlandet. Innfelt vises eksempler på diversiteten av sørgemygg.

Sørgemygg (Sciaridae) er en taksonomisk vanskelig og svært dårlig kjent artsgruppe og en av de største familiene av tovinger (Diptera) i Norge. Dette er uanselige, små til middels store, svarte og gul-oransjefargede mygg. Sørgemygg er ofte en dominerende gruppe av tovinger i skog hvor de koloniserer råtnende materiale. 

Sørgemygg er en familie som er tallrik på både arter og individer. Mange arter foretrekker fuktige, skyggefulle løvskoger med et stort innslag av død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, mens andre foretrekker fuktige enger og barskog. Kunnskap om sørgemygg på artsnivå er viktig for å forstå kompleksiteten i terrestriske økosystemer, spesielt nedbrytningsprosesser i skog.

BioFokus har gjennom fase II av prosjektet samlet inn sørgemygg fra skogtyper som var lite undersøkt i fase I, spesielt i Nord-Norge. I tillegg har materialet fra prosjektets fase I blitt videre studert. Det ble funnet omtrent 30 nye arter for Norge, og artsidentifisering har fortsatt etter prosjektets slutt i 2018. De som har deltatt i prosjektet har vært på workshop i Tyskland for å identifisere sørgemygg, og har slik økt kompetansen om denne artsgruppen i det norske fagmiljøet. Det har også blitt lagt opp til at studenter kan bruke det innsamlete materialet i master- og doktorgrader. 

Innsamlingsmetoder

Nett-håving i løvverk i skog, trakt-utvinning fra organisk materiale, lysfangst og malaise-telt.

Publikasjoner

Vilkamaa P & Menzel F (2019). Re-classification of Lycoriella Frey sensu lato (Diptera, Sciaridae), with description of Trichocoelina gen. n.and twenty new species. Zootaxa 4665 (1): 001–067. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4665.1.1

Menzel F, Gammelmo Ø, Olsen KM & Köhler A (2020). The Black Fungus Gnats (Diptera, Sciaridae) of Norway – Part I: species records published until December 2019, with an updated checklist. ZooKeys 957: 17–104. https://doi.org/10.3897/zookeys.957.46528