Hypogeiske sopper - eller trøfler - har valgt en annen strategi enn de fleste andre sopper og har gått "under jorden". I stedet for å ha et overjordisk fruktlegeme med sporer, så har de lukket sporene inne i en ball nede i jorda. Siden de underjordiske trøflene er godt gjemt gir de fra seg en sterk og uimotståelig duftlukt for å trekke til seg og bli spredt av dyr. 

Trøfler danner rotsopp med forveda planter og forekommer vanligvis i rik løvskog på kalkjord. Kunnskapen om trøfler i Norge var svært mangelfull, men denne ble lagt til grunn for å velge ut lokaliteter som skulle kartlegges i starten av prosjektet. Prosjektet har brukt trenede hunder i jakten på trøfler og besøkt 16 av landets 19 fylker (Rogaland, Hordaland og Finnmark er ikke besøkt). Det er særlig funnet mange arter innen slekten Elaphomyces - løpekuler, deriblant flere arter som er nye for Norge og noen få nye for vitenskapen. Prosjektet har også funnet en ny slekt for Norge, Sclerogaster, med to nye arter for landet. Totalt er det registrert nærmere 30 nye trøffelarter for Norge og tre nye arter for vitenskapen. Arbeidet som er utført har gjort at kunnskapen om trøfler har fått et betydelig løft, både når det gjelder taksonomi, utbredelse og økologi. 

Det er gjennomført to nettverksamlinger i prosjektet og etablert et nettverk av trøffelinteresserte i og utenfor Norges grenser. Prosjektet har fått stor dekning i media og de fleste vet nå at det finnes trøfler også i Norge. 

 

Innsamlingsmetoder

Fruktlegemer sporet opp av hund og deretter gravd opp og samlet inn.

Naturtyper

Taxon Blåbærskog T4-1 Svak lågurtskog T4-2 Lågurtskog T4-3 Kalklågurtskog T4-4 Bærlyngskog T4-5 Bærlyng-lågurtskog T4-7 Bærlyng-kalklågurtskog T4-8 Lavskog T4-13 Storbregneskog T4-17 Høgstaudeskog T4-18
Alpova diplophloeus (Zeller & C.W. Dodge) Trappe & A. H. Sm.
Balsamia platyspora Berk.
x x
Chamonixia caespitosa Rolland
x x
Elaphomyces anthracinus Vittad.
x x
Elaphomyces asperulus Vittad.
x x x x x x x x x
Elaphomyces decipiens Vittad.
x x x
Elaphomyces morettii Vittad.
x
Elaphomyces granulatus Fr.
x x x x x x x x x
Elaphomyces leveillei Tul. & C. Tul.
Elaphomyces maculatus Vittad.
x x x
Elaphomyces muricatus Fr.
x x x x x x x x x
Elaphomyces muricatus quercicola Ławryn.
x x
Elaphomyces papillatus Vittad.
x x
Elaphomyces striatosporus Kers
x x x
Elaphomyces virgatosporus Hollós
x x
Gautieria globispora K. Tao, Chang & Liu
x
Gautieria morchelliformis Vittad.
x x x
Gautieria otthii Trog
x x x x
Genea hispidula Berk. ex Tul. & C. Tul.
x x x
Genea verrucosa Vittad.
x x x
Genea Vittad.
x
Geopora cooperi var. cooperi Harkn.
Hydnobolites cerebriformis Tul. & C. Tul.
x x x
Hydnotrya bailii Soehner
x x x
Hydnotrya michaelis (E. Fisch.) Trappe
x
Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome
x x x x
Hymenogaster arenarius Tul. & C. Tul.
Hymenogaster bucholtzii Soehner
x
Hymenogaster calosporus Tul. & C. Tul.
x x x
Hymenogaster citrinus Vittad.
x x x
Hymenogaster decorus Tul. & C. Tul.
x x x
Hymenogaster griseus Vittad.
x x x
Hymenogaster hessei Soehner
x x x
Hymenogaster intermedius Stielow, Bratek & Hensel
x
Hymenogaster muticus Berk. & Broome
x
Hymenogaster niveus Vittad.
x x x
Hymenogaster olivaceus Vittad.
x x x x
Hymenogaster populetorum Tul. & C. Tul.
x
Hymenogaster rehsteineri Bucholtz
x x x x
Hymenogaster submacrosporus Svrček
x
Hymenogaster suevicus Soehner
x
Hymenogaster tener Berk.
x x x x
Hymenogaster thwaitesii Berk. & Broome
x
Hymenogaster vulgaris Tul. & C. Tul.
x x
Hysterangium calcareum R. Hesse
x
Hysterangium coriaceum R. Hesse
? x x x
Hysterangium stoloniferum Tul. & C. Tul.
? x x x
Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. & C. Tul.
x
Melanogaster broomeanus Berk.
x x x x
Octaviania asterosperma Vittad.
x
Octaviania Vittadini
x
Pachyphlodes citrina (Berk. & Broome) Doweld
x x x x
Pachyphlodes melanoxantha (Tul. & C. Tul. ex Berk.) Doweld
x
Rhizopogon luteolus Fr. : Fr.
x
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. agg.
x x
Sclerogaster compactus (Tul. & C. Tul.) Sacc.
x x
Sclerogaster hysterangioides (Tul. & C. Tul.) Zeller & C.W. Dodge
x x
Tuber borchii Vittad.
x x x
Tuber dryophilum Tul. & C. Tul.
x x x
Tuber foetidum Vittad.
x x x
Tuber maculatum Vittad.
x x x
Tuber puberulum Berk. & Broome
x x x
Tuber rapaeodorum Tul. & C. Tul.
x x x
Tuber rufum Picco : Fr.
x x x x

Publikasjoner

Molia A, Larsson E, Jeppson M, Læssøe T og Larsson K-H (2020). Elaphomyces section Elaphomyces (Eurotiales, Ascomycota) — taxonomy and phylogeny of
North European taxa, with the introduction of three new species. Fungal Systematics and Evolution 5: 283-300.

Molia_et_al_2020_FUSE_Elaphomyces.pdf (18,1 MB)
I det skjulte. Om hypogeiske sopper - eller trøfler i vid betydning. Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011. (942,1 KB)