Den hvite fåbørstemarken Enchytraeus albidus er vanlig i tangvoller på havsstrender.

Clitellater er segmenterte marker som er svært vanlige i både akvatiske og terrestriske habitater. I Skandinavia er de fleste clitellater mikroskopiske, men gruppen inneholder også kjente og «større» dyr som meitemark og igler.

Clitellata er en gruppe av leddormer som inkluderer fåbørstemarker og igler. De gjør en viktig underjordisk, men usynlig jobb, og bearbeider sedimenter gjennom å grave ganger og bryte ned og frigjøre næringsstoffer. Det antas å være så mange som 450 arter eller flere i Norge.

Prosjektet har fortsatt arbeidet med å lage en landsdekkende oversikt over arter i Norge. Dette arbeidet startet med kartlegging av to grupper av fåbørstemarker, gjennom et prosjekt på familien Lumbricidae (meitemarker) i 2011 og et på familien Enchytraeidae i 2013. Det er samlet inn tusenvis av individer fra hundrevis av lokaliteter; i jord og våt sand på land, i bekker, elver, innsjøer, dammer og kilder, og i havet. Artsidentifikasjon ble gjort gjennom å kombinere lysmikroskopiske undersøkelser med analyser av artens DNA.

Fra 2016 til 2018 fant prosjektet 270 arter i gruppen Clitellata, som alle har blitt DNA-strekkodet. Av disse var 168 arter ikke tidligere registrert i Norge. Det totale antallet fåbørstemarker og igler i Norge er nå 398, og det kan fremdeles finnes flere. I samarbeid med Forskerskolen avholdt prosjektet et ukeskurs i leddorm-systematikk, og prosjektet har ført til flere vitenskapelige publikasjoner.

 

Publikasjoner

Martinsson S & Erséus C (2018). Cryptic diversity in supposedly species-poor genera of Enchytraeidae (Annelida: Clitellata). Zoological Journal of the Linnean Society 183: 749–762. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlx084/4708253

Klinth MJ, Rota E & Erséus C (2017). Taxonomy of North European Lumbricillus (Clitellata, Enchytraeidae). ZooKeys 703: 15-96. https://doi.org/10.3897/zookeys.703.13385

Martinsson S & Erséus C (2018). Hybridisation and species delimitation of Scandinavian Eisenia spp. (Clitellata: Lumbricidae). European Journal of Soil Biology 88: 41-47. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2018.06.003

Lammers et al. (2018). Clitellate worms (Annelida) in late-glacial and Holocene sedimentary DNA records from the Polar Urals and northern Norway. Boreas 48(2): 317-329. https://doi.org/10.1111/bor.12363

Martinsson S, Klinth M & Erséus C (2018). A new Scandinavian Chamaedrilus species (Clitellata: Enchytraeidae), with additional notes on others. Zootaxa 4521: 417–429. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4521.3.7

Erséus C, Klinth MJ, Rota E, De Wit P, Gustafsson D & Martinsson S (2019). The popular model annelid Enchytraeus albidus is only one species in a complex of seashore white worms (Clitellata, Enchytraeidae). Organisms Diversity & Evolution 19:105. https://doi.org/10.1007/s13127-019-00402-6

Innsamlingsmetoder

Innsamling i kilder og sjøer på fjellet. Innsamling av bunnsedimenter og vannplanter. Individene ble deretter ekstrahert fra prøvene. Morfologisk bestemmelse og DNA-strekkoding.