Krattblodbie er en vanlig blodbieart som kan variere mye i størrelse avhengig av hvilken jordbievert den bruker. Den er trolig først og fremst knyttet til engbåndbie Halictus tumulorum. Det er funn av krattblodbie fra hele Sør-Norge opp til Trøndelag.

Vertsart